نمایش محتوا نمایش محتوا

تلفن گویای فرودگاه رفسنجان

 34260707 - 034

34260909 - 034 

داخلی 3030و3033  

 

همچنین تلفن گویای اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی کرمان با شماره 199  از هر نقطه استان کرمان و با شماره 2-32110031-034 از سایر نقاط کشور در دسترس مسافرین و مردم عزیز ایران اسلامی می باشد، همچنین اپراتورهای اطلاعات پرواز در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی سوالات و آماده راهنمایی تماس گیرندگان می باشند

مرکز تلفن اداره کل فرودگاههای استان کرمان 6-32110113-034