سامانه پیام کوتاه سامانه پیام کوتاه

مسافرین گرامی میتوانند نظرات،انتقادات وپیشنهادات خود را به شماره پیامک 10000407 ارسال فرمایند.

لطفا نام فرودگاه رفسنجان ذکر شود